Bitfinex i Tether doprowadziły do ugody z prokuratorem Nowego Jorku

Firmy kryptograficzne Bitfinex i Tether doprowadziły do ugody z prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Wartość porozumienia to ponad 18 mln $.

Oczekiwane porozumienie Bitfinex i Tether z NYAG osiągnięte

Zakończyły się starania firm kryptograficznych Bitfinex i Tether o wyjaśnienie swojej sytuacji, w związku z domniemanymi nieprawidłowościami w zarządzaniu. Porozumienie zawarte z prokuratorem generalnym Nowego Jorku (NYAG) przewiduje, że cyfrowi potentaci będą musieli uregulować kwotę 18,5 mln dolarów, pomimo że nie przyznają się do uchybień w sferze zarządzania.

Oświadczenie prokuratora generalnego Nowego Jorku

Jak wynika z oświadczenia prokuratora generalnego Nowego Jorku, wydanego w dniu 23 lutego 2021 roku, udało się wypracować porozumienie z firmami Bitfinex i Tether. Geneza sporu wiąże się z zarzutami sformułowanymi przez NYAG w kwietniu 2019 roku. Firma Bitfinex została wówczas oskarżona o bezprawne wykorzystanie kwoty 850 mln dolarów z funduszu Tether na pokrycie własnych strat. Straty wygenerował procesor płatności Crypto Capital. Rzekome wyprowadzenie kapitału miało niekorzystnie wpłynąć na sytuację klientów firm, którzy mieli pod koniec 2018 roku problemy z wypłatą swoich aktywów.

Skutki porozumienia Bitfinex i Tether z NYAG

Porozumienie Bitfinex i Tether z NYAG jest pozytywnie oceniane przez branżę. Co prawda firmy będą musiały ponieść sporą karę w wysokości 18,5 mln dolarów, jednak udało im się uniknąć innych, poważnych konsekwencji. W tej sytuacji będą one mogły działać bez przeszkód, na dotychczasowych zasadach. Obie firmy od początku do końca twardo stały na stanowisku, że nie dopuściły się żadnego naruszenia prawa. Konsekwentnie zaprzeczały aby doszło do wydawania aktywów bez pokrycia lub manipulowania cenami kryptowalut. Potwierdza to oficjalny wpis Tether na Twitterze, z którego wynika, że porozumienie jest przejawem troski o perspektywy branży oraz o większą transparentność. Przejawem dobrej woli ze strony Tether miało być m.in. ujawnienie kwartalnych informacji na temat rezerw funduszu.