Cyfrowe złoto – Bitcoin i jego podstawowe założenia

Świat kryptowalut jest dopiero odkrywany przez ludzkość. Pomimo faktu, że społeczności wokół wirtualnych walut rosną w nieprzerwany sposób, to jednak nadal niewielu jest w stanie poprawnie zdefiniować najważniejsze pojęcia związane z kryptowalutami. Poznawanie tego fascynującego świata alternatywnych finansów warto rozpocząć od czołowej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin. 

Pojęcie Bitcoina

Najważniejszą obecnie kryptowalutą na świecie jest Bitcoin, czyli waluta oparta na kryptografii, określana jako waluta wirtualna z uwagi na fakt, że nie ma ona fizycznych odpowiedników. Funkcjonuje w internecie i została stworzona w 2009 roku. To właśnie wówczas w sieci opublikowany został Manifest Satoshi Nakamoto, który jest twórcą Bitcoina. Niewykluczone, że Satoshi Nakamoto to nie jedna osoba, ale grupa osób, które wspólnie stworzyły podwaliny pod kryptowalutę BTC. 

O ile w przypadku dolarów amerykańskich, euro czy jenów japońskich są banki centralne, które zajmują się emisją walut fiat, o tyle kryptowaluty działają na zupełnie innych zasadach. Nie ma centralnego emitenta, który emitowałby BTC. W kodzie kryptograficznym Bitcoina zawarty jest mechanizm kontroli inflacji. Polega on na tym, że zgodnie z pierwotnym manifestem Satoshi Nakamoto ograniczona jest liczba jednostek BTC tylko do 21 milionów. Zdecydowana większość z tej puli znajduje się już w obiegu, a pozostałe sukcesywnie są wykopywane w ramach miningu przez kryptowalutowych górników. Po wykopaniu bloku (Bitcoin oparty jest na technologii blockchain – łańcucha bloków), górnicy otrzymują nagrodę w wysokości określnej odgórnie. Każdy Bitcoin dzieli się na 100 milionów mniejszych podjednostek, nazywanych satoshi. 

Kurs Bitcoina kształtowany jest na podstawie sił popytu i podaży. Im więcej osób jest zainteresowanych zakupem Bitcoina, tym bardziej rośnie jego wartość na giełdach kryptowalutowych. Co prawda BTC ma służyć do płatności międzynarodowych dokonywanych w sieci, bez pośredników, szybko i sprawnie, ale może być on potraktowany również jako aktywo inwestycyjne, pozwalające na lokowanie swoich środków finansowych i spekulowanie ceną Bitcoina. 

Jak działa Bitcoin jako środek płatniczy?

Kod Bitcoina jest jawny i dostępny do wglądu dla wszystkich użytkowników (typu open source). Dlatego można weryfikować na bieżąco, czy dokonywane za jego pomocą płatności są poprawne i nie pojawiły się żadne próby oszustw. Te są szybko wykrywane przez społeczność zgromadzoną wokół Bitcoina, a ta cały czas rośnie. 

Jeśli użytkownik chciałby wprowadzić jakieś zmiany w kodzie Bitcoina, a ma do tego prawo w związku z jawnością kodu, to musi najpierw uzyskać akceptację większej części użytkowników tej kryptowaluty. Nie jest to więc takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Przy chęci posłużenia się Bitcoinem jako środkiem płatniczym konieczne staje się założenie konta użytkownika w serwisie kryptowalutowym – na wybranej giełdzie, albo też zainstalowanie na komputerze oprogramowania pozwalającego na otwarcie portfela kryptowalutowego. Wówczas wszystkie wartości kryptowalut zapisywane są w nim w postaci cyfrowej i można posługiwać się nimi w płatnościach. Pamiętać należy też, że odbiorca takich przelewów kryptowalutowych także musi je akceptować, aby cała transakcja płatnicza w ogóle doszła do skutku. 

Ważnym elementem sieci Bitcoina oraz płatności dokonywanych za jego pośrednictwem, jest łańcuch bloków, nazywany blockchainem. Łańcuch bloków w istocie jest współdzielonym zapisem transakcji, które są realizowane. Wszystkie transakcje muszą się w nim znaleźć i nie ma żadnych wyjątków w tym zakresie. W ten prosty sposób portfele Bitcoin mogą obliczyć saldo, dzięki czemu transakcje podlegają weryfikacji na bieżąco, by mieć pewność, że wydawane Bitcoiny są faktycznie w dyspozycji wydającego je użytkownika. Łańcuch bloków musi cechować się integralnością oraz być sporządzony w porządku chronologicznym, co wymusza sama kryptografia.