Czy kryptowaluty mogą się sprawdzić tam, gdzie euro zawiodło?

639
Czy kryptowaluty mogą się sprawdzić tam, gdzie euro zawiodło?

Kryptowaluty wywołały znaczny szum i spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów, ale czy uda im się osiągnąć to, co nie udało się euro?

„Bitcoin – znak bestii, jedyna światowa waluta.”

To tylko jeden z wielu przykładów, które można zobaczyć w mediach lub usłyszeć, gdy komentatorzy dyskutują na finansowych kanałach informacyjnych. Pojęcie „JEDYNA światowa waluta” może być nieco niepokojące dla niektórych. Mogą oni zapytać: „czy wcześniej nie miało tak być w przypadku EURO? … i zobacz, co się stało!” Skoro nie zadziałało na mniejszą, europejską skalę, dlaczego miałoby działać na większą, światową skalę?

Jest to ważny problem. Aby go rozwiązać, musimy najpierw zrozumieć, co to jest euro i czym różni się od bitcoina lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty.

Czym jest euro i jak jest ono zarządzane?

Euro jest walutą krajową państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które ją przyjęły (19 członków na 28).

Zakładano, że posiadanie jednej wspólnej waluty spowoduje usunięcie ryzyka kursowego, niekorzystnego dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce. Podczas gdy koncepcja wyglądała świetnie na papierze, pojawiły się problemy w sposobie, w jaki jest ona zarządzana i kontrolowana.

Euro jest sterowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie i Eurosystem (składający się z banków centralnych krajów strefy euro). EBC ma wyłączne prawo do ustalania polityki pieniężnej.

Eurosystem uczestniczy w emitowaniu i dystrybucji banknotów i monet we wszystkich państwach członkowskich oraz w funkcjonowaniu systemu płatności w strefie euro. Eliminuje to zdolność krajów członkowskich UE do wdrażania polityki pieniężnej, która jest dla nich specyficzna, a tym samym narzuca im zasady ustanowione dla wszystkich krajów posługujących się walutą europejską, nawet jeśli lokalne warunki monetarne mogą zasadniczo różnić się od ogólnej strefy euro.

Był to jeden z głównych problemów euro – oddanie tak skoncentrowanej władzy, umożliwiającej sterowanie polityką pieniężną jednemu scentralizowanemu europejskiemu bankowi.

Co poszło nie tak?

Pomysł wyeliminowania kursów wymiany jest wart kontynuacji. Ale kursy walut nie są jedynym (ani tym bardziej głównym) problemem, z jakim dziś mamy do czynienia w przypadku walut fiducjarnych.

UE stworzyła szlachetną ideę, ale nie udało jej się poprawnie wdrożyć, ponieważ wydaje się, że Unia nie przemyślała problemów, jakie wiążą się z wprowadzeniem jednej scentralizowanej waluty dla wielu różnych krajów.

Spójrzmy na te problemy:

Pozostawienie decyzji dotyczących polityki fiskalnej w rękach każdego kraju

Polityka monetarna i polityka fiskalna to dwa powszechnie uznane narzędzia wykorzystywane do wpływania na działalność gospodarczą kraju. Polityka pieniężna koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu stopami procentowymi i całkowitą podażą pieniądza w obiegu i generalnie jest prowadzona przez banki centralne. W przypadku UE – jest to rola EBC.

Polityka fiskalna jest wspólnym terminem dla podatków i wydatków rządu i jest wyznaczana przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej. W przypadku UE jest to 19 różnych gałęzi legislacyjnych – dla każdego kraju osobno.

Widać tu nielogiczną asymetrię. Jedna scentralizowana polityka pieniężna, a jednocześnie 19 różnych polityk fiskalnych.

Euro odzwierciedleniem silnych gospodarek

Podstawy ekonomii wyjaśniają, że ​​siła waluty jest bardzo ważnym wskaźnikiem stanu gospodarki. W wielu przypadkach odzwierciedla ona siłę gospodarki, która wydała tę walutę.

Ponieważ w UE największe i najsilniejsze pod względem ekonomicznym są Niemcy, euro jest ściśle powiązane z niemiecką gospodarką. Inne, mniejsze państwa, które znajdują się na różnych etapach swoich cykli gospodarczych, cierpią. Na przykład, jeśli niemiecka ekonomia kwitnie, cena euro prawdopodobnie będzie wysoka. Jeżeli inny naród, taki jak Hiszpania lub Grecja, znajduje się w trakcie recesji gospodarczej, słabsza waluta pozwoliłaby mu odetchnąć. Zgodnie z reżimem UE nie jest to możliwe.

Wszyscy byliśmy świadkami opisanego powyżej problemu po kryzysie finansowym z 2008 roku. Szczególnie dotkliwy był on w Grecji, ale także w Hiszpanii i we Włoszech, które bardzo ucierpiały i wymagały pomocy finansowej. Aby utrzymać siłę euro, Niemcy i inne silne gospodarczo państwa UE przybyły na ratunek. Programy dofinansowania spowodowały rozłam wśród narodów Unii i doprowadziły wiele państw członkowskich do rozważenia wyjścia z UE, tak jak zrobiła to Wielka Brytania.

Różne narzędzia w rękach różnych władz prowadzą do chaosu

Wspomnieliśmy wcześniej, że polityka pieniężna pozostała w rękach EBC, podczas gdy polityka fiskalna została dana każdemu rządowi z osobna.

Wracając do podstaw ekonomii, cała idea stworzenia właściwej polityki dla waluty stanowi odpowiednią równowagę między polityką pieniężną a polityką fiskalną. Jeśli jednak kontrola nad nimi leży w rękach różnych władz, to w zasadzie katastrofa jest nieunikniona.

Kraje zostały pozostawione z kontrolą tylko nad swoją polityką fiskalną, nie mając żadnej możliwości, by ulżyć swojej gospodarce w skrajnym stresie dzięki polityce monetarnej. Doprowadziło to do niezadowolenia społecznego, a Grecja jest tylko jednym z przykładów.

UE, nie mając kontroli nad polityką fiskalną, została zmuszona do ratowania borykających się z problemami narodów, aby utrzymać siłę waluty. To z kolei spowodowało powszechną frustrację w krajach słynących z silnej gospodarki.

Wygląda na to, że UE wkroczyła na „przegraną pozycję”.

Czym kryptowaluty różnią się od euro?

Należy pamiętać, że euro jest zarządzane przez jeden scentralizowany bank – EBC.

Odwrotnie, jeśli istnieje jedno słowo, które opisuje cały ruch kryptowalutowy, jest to „decentralizacja”.

Decentralizacja polega na tym, że osoby lub grupy osób mogą wchodzić ze sobą w interakcje bez potrzeby, aby osoby trzecie weryfikowały, monitorowały, nadzorowały lub regulowały te relacje. W tym sensie decentralizacja, uzyskana dzięki technologii blockchain, jest jednym z najbardziej rewolucyjnych pomysłów w historii ludzkości.

Siła kryptowalut, której nigdy nie miało euro

Blockchain pozwala ludziom, którzy nie mają zaufania do siebie nawzajem, współpracować bez konieczności korzystania z usług neutralnego organu centralnego. Mówiąc najprościej, jest to maszyna do tworzenia zaufania. Zaczęło się od tego, że Bitcoin „…pozwala na wysyłanie płatności online bezpośrednio od jednej strony do drugiej bez pośrednictwa instytucji finansowych.” (Satoshi Nakamoto, 2008) [1]

Dlaczego to jest ważne?

„Blockchain rozwiązuje problem manipulacji. Kiedy mówię o tym na Zachodzie, ludzie twierdzą, że ufają Google, Facebookowi lub swoim bankom. Ale reszta świata nie ufa tak bardzo organizacjom i korporacjom – mam na myśli Afrykę, Indie, Europę Wschodnią czy Rosję. Tu nie chodzi o miejsca, w których ludzie są naprawdę bogaci. Możliwości blockchaina są największe w krajach, które jeszcze nie osiągnęły tego poziomu.” – Vitalik Buterin, twórca Ethereum [2]

Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Polityczny Uniwersytetu Harvarda [3], obserwacja Buterina na temat Zachodu nie jest całkowicie poprawna. Millenialsi na Zachodzie nie ufają instytucjom w nie mniejszym stopniu niż ludzie na całym świecie. Trzech na czterech millenialsów (74 procent) nie ufa w poprawność działań rządu federalnego, a dwóch na trzech (63 procent) tak samo myśli o prezydencie. Nie lepsza jest Wall Street, wobec której 86 procent milenialsów wyraża nieufność. 82% nie wierzy również Kongresowi [4].

Z podstaw ekonomii wiadomo, że ​​nie można usunąć polityki z ekonomii. Dwa główne narzędzia wykorzystywane do wpływania na działalność gospodarczą kraju – polityka fiskalna i polityka pieniężna – są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez rząd narodu. Polityka fiskalna jest ustalana przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej rządu. W USA szef Rezerwy Federalnej banku centralnego USA jest mianowany przez prezydenta. W przypadku EBC szefa wyznacza Rada Europejska, skupiająca przywódców UE w celu określenia agendy politycznej Unii [5].

Związek między polityką a ekonomią jest jedną z głównych wad euro. Kryptowaluty nie mają tej cechy. Zbudowane w oparciu o technologię blockchain, nie są tworzone ani kontrolowane przez jedną potęgę. Zastępują one pośredników matematyką i złożonymi algorytmami poświadczającymi integralność wszystkich uczestników sieci [6]. Ta funkcja przemawia do pokolenia millenialsów – największej na świecie populacji demograficznej [7].

Dlaczego kryptowaluty nie miałyby zawieść podobnie jak euro?

Teraz, gdy wyjaśniliśmy charakterystykę euro w porównaniu do kryptowalut, oczywiste jest, że waluty cyfrowe nie są obciążone żadną z bolączek euro.

Dokładniej:

  1. Kryptowaluty to zdecentralizowane waluty. Nie są zarządzane ani kontrolowane przez bank centralny, taki jak EBC.
  2. Tworzenie ich wartości rozłożone jest pomiędzy węzłami w Internecie w przeciwieństwie do tradycyjnej waluty, takiej jak euro, której wartość określają banki centralne i programy polityczne.
  3. W przeciwieństwie do euro wszystkie transakcje i tworzenie (wydobywanie) kryptowaluty jest transparentne. Każdy może to obserwować, monitorować i uczestniczyć w tym procesie.
  4. Euro to pieniądz fiducjarny. Jak każdy inny pieniądz, odzwierciedla siłę swojej gospodarki (tj. tej, która wyemitowała dane banknoty i monety). W przypadku euro – miało ono odzwierciedlać gospodarkę całej strefy euro.
  5. Kryptowaluta, uważana za globalną walutę (nie tylko europejską czy należącą do jakiegokolwiek innego kontynentu), nie jest powiązana z żadną gospodarką, a zatem nie jest zależna od sytuacji ekonomicznej jakiegokolwiek regionu. Jest to tak naprawdę najważniejsza różnica i stanowi siłę kryptowalut, która pozwoliłaby jej rozwijać się tam, gdzie zawiodło euro.

Co więcej, wartość walut cyfrowych opiera się na transakcjach w sieci (globalnych!) a nie na niestabilności gospodarczej kraju lub kontynentu. Jest to prawdziwie transgraniczna forma waluty.

Dlaczego warto zainwestować w kryptowaluty zamiast w euro (lub dowolną inną walutę)?

Technologia blockchain jest bardzo potężna. Oferuje nie tylko zdecentralizowaną walutę, ale także pozwala ludziom dokonywać transakcji i interakcji bez konieczności poznania lub zaufania drugiej stronie.

W obecnym świecie dominują banki, brokerzy i agenci. Na przykład, jeśli chcesz kupić nieruchomość, musisz wynająć brokera, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są w porządku, a druga strona potrzebuje agenta, aby upewnić się, że otrzyma obiecaną płatność. W takiej sytuacji władza jest scentralizowana. Podlegamy pośrednikom, którzy działają jako element zaufania, aby obie strony mogły wchodzić w interakcje.

Rozwiązaniem tego problemu są kontrakty inteligentne. Zbudowana w oparciu o technologię blockchain platforma kontraktów inteligentnych pozwala dwóm stronom podpisać i wykonać umowę bez konieczności wzajemnej znajomości i zaufania.

Gospodarka blockchainowa oferuje świat, w którym nie ma scentralizowanej władzy ani pośredników. Zamiast polegać na zaufanym pośredniku, który własnoręcznie prowadziłby jeden rejestr transakcji pomiędzy członkami sieci, technologia blockchain umożliwia wszystkim członkom przechowywanie własnych, zsynchronizowanych kopii tego samego rejestru. Eliminuje to potrzebę istnienia pośrednika, który mógłby wykorzystać swoją przewagę leżącą w asymetrii informacji, by działać w sposób samolubny, wybiórczy, nieefektywny lub skorumpowany [8].

Wyeliminowanie pośredników powoduje, że transakcje są mniej kosztowne i wydajniejsze. W 2016 roku oparty na bitcoinie system przekazów pieniężnych był w stanie przelać 100 dolarów z Kanady na Filipiny prawie natychmiast, za jednego dolara. Natomiast tradycyjny bank naliczył opłatę w wysokości dziesięciu dolarów, a uregulowanie płatności zajęło trzy dni.

Dlatego adopcja kryptowalut i technologii blockchain, w oparciu o którą są one zbudowane, nie może zostać zatrzymana! Właśnie w tym kierunku zmierza przyszłość. Dopiero okaże się czy bitcoin, czy jakaś inna moneta wirtualna skończy jako „jedyna światowa waluta”. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że będzie to cyfrowa waluta a nie waluta tradycyjna, złoto ani cokolwiek innego.

Inwestowanie w kryptowaluty to inwestycja w walutę jutra.

 

[1] Nakamoto Satoshi, 2008 „Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System”, Bitcoin.org (dostępny na stronie https://bitcoin.org/bitcoin.pdf).

[2] „What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners”, Blockgeeks, 2016

[3] „Millennials don’t trust anyone. That’s a big deal”, The Washington Post, April 2015

[4] Ankieta przeprowadzona w 2017 roku przez agencję Deloitte, „Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world” wyjaśnia – milenialsi, szczególnie w krajach rozwiniętych, obawiają się o swoją przyszłość, a wielu z nich nie jest pewnych czy może zaufać obietnicom rządów w swoich państwach.

[5] Ekonomia jest gałęzią nauk społecznych. Adam Smith, powszechnie uważany za ojca współczesnej ekonomii, był przede wszystkim filozofem i politykiem. Co więcej, prawdziwym twórcą nowoczesnej ekonomii może być ktoś, o kim większość ludzi nigdy nie słyszała. Ponad 40 lat zanim Adam Smith napisał „Bogactwo narodów” Richard Cantillon stworzył „Essai sur la Nature du Commerce en General”. Joseph Schumpeter, wielki historyk ekonomii, nazwał traktat Cantillona „pierwszą systematyczną prezentacją tego obszaru ekonomii”. William Stanley Jevons, jeden z twórców ekonomii neoklasycznej, nazwał książkę „kolebką ekonomii politycznej”, podkreślającą relacje między polityką i ekonomią.

[6] Więcej na ten temat można przeczytać w: „Blockchain: Democratized trust. Distributed ledgers and the future of value”, Deloitte University Press, 2016

[7] „Millennials, Mobiles and Money”, Telstra Global Report, 2016

[8] Przykłady badań akademickich dotyczących wykorzystywania asymetrii informacji przez pośredników: Lizzeri Alessandro, 1999, „Information Revelation and Certification Intermediaries”, The RAND Journal of Economics; Bessy Christian and Chanvin Pierre-Marie, 2013, „The Power of market Intermediaries: From Information to Valuation Processes”, Valuation Studies.

[9] Kim Henry, Laskowski Marck and Ning Nan, 2018, „A First Step in the Co-Evolution of Blockchain and Ontologies: Towards Engineering and Ontology of Governance at the Blockchain Protocol Level”, wersja robocza.