Galaxy Digital wchodzi w miningową branżę – będzie kopał swoje BTC

The Trust Project jest międzynarodowym konsorcjum informacyjnych organizacji, które budują standardy przejrzystości.

Firma Mike’a Novogratza o nazwie Galaxy Digital, planuje z dużym impetem wejść w miningowy system. Galaxy Digital Mining będzie całkiem nową częścią inwestycyjnej spółki, która się skoncentruje na świadczeniu finansowych usług dla górników.

Sprawdź więcej artykułów:

Finansowe usługi dla górników

Zgodnie z komunikatem prasowym oficjalnym projekt Galaxy Digital Mining uruchomiony zostanie w roku 2021. Nowa spółka się połączy już z istniejącymi biznesami, aby móc górnikom zaoferować Bitcoina pakiet kompleksowy usług oraz produktów finansowych. Wśród nich się znajdą rozwiązania w zakresie samego handlu oraz zarządzania ryzykiem, pożyczkowych inwestycji, kapitałowych inwestycji oraz także doradczych usług w zakresie przejęć oraz fuzji.

Nowy biznes górnikom zapewni BTC mieszankę wiedzy specjalistycznej w zakresie handlu oraz zarządzania ryzykiem, pożyczek, inwestycji oraz korporacyjnego doradztwa, w połączeniu z samymi potrzebami górniczego środowiska.
Zespół Galaxy Digital Mining poprowadzić ma była dyrektor do spraw miningu BTV w Fidelity Incestmenst niejaka Lara Fabiano. Jednak nie będzie to jedyna osoba z doświadczeniem. Nowy biznes firmy Galaxy Digital będzie się składał z zespołu ekspertów, który posiadają doświadczenie w sekurytyzacji nietradycyjnej, produktach strukturyzowanych, finansowaniu rzeczywistych aktywów, inwestycyjnej bankowości oraz strategicznym doradztwie.

Galaxy Digital Mining kopał będzie swoje własne BTC

W międzyczasie, firma Galaxy Difital Mining również będzie wydobywać swoje własne Bitcoiny. Po rozpoczęci działalności, firma umieści urządzenia swoje w centrum zewnętrznym danych w Stanach Zjednoczonych.

Lara Fabiano powiedziała, że górnictwo BTC to podstawa sieci Bitcoina. Wydobycie jest w stanie dogłębnie zrozumieć, jak i także rozwiązań finansowe potrzeby poszczególnych górników, wzmacniając jednocześnie samą siłę branży, a tym samym całą siłę sieci Bitcoin.

Sprawdź więcej artykułów: