Jak czytać sygnały na grupie Cryptosygnały?

1573

Grupa z sygnałami i poradami traderskimi Cryptosygnały oparta jest na analizach technicznych, fundamentalnych, wiadomościach i przeciekach, bądź na kombinacji tych trzech. Oprócz samych sygnałów znajdziesz tu również ogólne porady dotyczące inwestycji w rynek kryptowalutowy. Pamiętaj, że kryptowaluty to  coś więcej niż instrument spekulacji finansowej! Chcemy, żebyś razem z nami zgłębił ten temat i w przyszłości był w stanie podejmować samodzielne decyzje inwestycyjne.

Po dołączeniu do grupy, będziesz otrzymywał powiadomienia w następującym formacie:

Sygnały będą często opatrzone informacją o tym, czy dotyczą trendów krótko-, średnio- czy też długoterminowych. W przypadku trendów krótkich i średnich musisz monitorować swoją inwestycję. Cel może zostać osiągnięty w ciągu kilku godzin, kilku dni lub tygodni. Nie wierz grupom, które gwarantują osiągnięcie celu w ciągu 24 lub 48 godzin! Długoterminowych nie musisz codziennie monitorować, one z założenia przyniosą Ci profity w dużo późniejszym okresie.

Spójrzmy na cyfry. “Buyin 0.00195  – 0.00235” w powyższym przykładzie oznacza zalecenie, by zacząć kupować, gdy kurs będzie pomiędzy 0.00195 a 0.00235. Następnie, po zleceniu kupna, możesz sprzedać z zyskiem, korzystając z jednego z wyszczególnionych w następnym wierszu poziomów ceny sprzedaży. W tym przypadku widzimy trzy różne cele cenowe dla sprzedaży. Zwykle im wyższy taki cel, tym więcej czasu waluta potrzebuje, żeby go osiągnąć. Nie wszystkie kryptowaluty osiągają wszystkie wyznaczone przez nas poziomy sprzedaży, więc jeżeli w przykładzie powyżej zdecydowałbyś się na wybór poziomu 0,00366, Twoje środki mogą przez jakiś czas pozostać zablokowane w tym zamówieniu.

Nie musisz kurczowo trzymać się celów sprzedażowych. Po zakupie coina możesz wyznaczyć swoje własne cele, zależne od twojego podejścia do zarządzania kapitałem oraz pożądanych zysków. Przykładowo, w sytuacji, kiedy nie chcesz ponosić dużego ryzyka, ustaw cel sprzedażowy kilka procent pod proponowanym.

Wielu traderów woli sprzedawać stopniowo, kierując się poniższymi zasadami:

  • Nigdy nie graj va banque, zamiast tego dywersyfikuj swoje decyzje. Kieruj się złotą zasadą – nie przeznaczaj na pojedynczą transakcję więcej niż 10 % całych posiadanych środków.

  • Ustaw zlecenie kupna na poziomie ceny wyjściowej – w tym wypadku będzie to 0.00235 lub poniżej.

  • Musisz wybrać preferowaną strategię. Możesz ustawić sugerowane przez nas zlecenie sprzedaży poniżej ceny kupna, aby zabezpieczyć się przed znacznymi stratami w wypadku niespodziewanych spadków na rynku (tzw. stop loss). Możesz również ustawić zlecenie sprzedaży powyżej ceny kupna, aby zabezpieczyć profity. Kolejną możliwością jest podzielenie ilości monet, które posiadasz, i ustalenie zleceń na poziomach poniżej oraz powyżej ceny kupna. W ten sposób w wypadku znacznych wzrostów zabezpieczysz profit, ale zostanie ci część monet, z którymi będziesz mógł obserwować dalsze ruchy na rynku. Pamiętaj, że nie zawsze musisz ustawiać sugerowane zlecenia sprzedaży. Zalecamy własny research.

  • W powyższym przykładzie większość traderów podzieliłaby swoje fundusze na etapy. I tak, dla pierwszego progu ustawiliby sprzedaż 30-50 % posiadanych coinów, dla drugiego kolejne 30-40%, a następnie sprzedaliby ostatnie 10-30% przy najwyższej cenie. Pamiętaj o tym, że im wyższy cel, tym mniejsze szanse, że zostanie osiągnięty, jeśli więc nie chcesz utkwić z zamrożonymi funduszami, powinieneś obrać bardziej zachowawczą taktykę. Wyjątkiem są prezentowane czasem przez nas sygnały oparte na przeciekach od kogoś z wewnątrz – w ich przypadku możemy sobie pozwolić na więcej fantazji, dlatego że tego typu sygnały zwiastują zwykle niebywałe wzrosty. Kolejny wyjątek – moneta ma bardzo dobry „momentum” i ciężko jest określić realistyczne cele sprzedaży. Wtedy będziemy pisać zarówno o krótko, jak i długoterminowych celach, pozostawiając Wam wybór, który cel obierzecie.

  • Na binance możemy ustawić tylko zlecenie take profit albo stop loss. Popularną praktyką jest ustawianie na początku polecenia sprzedaży 30 – 50% zainwestowanych środków na pierwszym progu, następnie zlecenie stop loss na poziomie wyjściowym dla pozostałych środków (50 – 70 %). Od tego momentu powinniśmy monitorować cenę obranej waluty. Niezłym pomysłem jest ustawienie alertów cenowych (np za pomocą funkcji Price Alert na Coinigy lub w aplikacjach mobilnych takich jak delta) i odsprzedawanie części środków za każdym razem, gdy osiągniemy któryś z następnych celów sprzedażowych.Jak używać funkcji Stop-Limit

Polecenie kupna-sprzedaży typu Stop-Limit oznacza zlecanie transakcji po określonej (bądź korzystniejszej cenie), gdy tylko osiągnięta zostanie cena graniczna. Gdy osiągnięta zostanie cena oznaczona jako “Stop”, zlecenie staje się w istocie zleceniem kupna (lub sprzedaży) kontynuowanym aż do osiągnięcia ceny – limitu (limit price).

W prostych słowach można powiedzieć, że twoje polecenie kupna-sprzedaży zostaje wystawione dopiero w momencie, gdy cena kryptowaluty osiągnie określony pułap nazywany na Binance “Stop”.

Wyjaśnienie używanych pojęć:

Stop: Gdy aktualna cena osiągnie poziom “Stop”, wykonywane jest polecenie stop-limit oznaczające kupno-sprzedaż po cenie oznaczonej jako “limit” (bądź korzystniejszej)

Limit: za tę (bądź potencjalnie lepszą) cenę przeprowadzane są transakcje kupna-sprzedaży w poleceniu typu stop-limit

Amount: Docelowa ilość walut zlecona do kupna sprzedaży w danym zleceniu stop-limit

Uwaga: Dla każdej pary traderskiej dopuszczone jest ustawienie jednocześnie maksymalnie dwóch zleceń stop-lmi.

 

Wytłumaczmy to na przykładzie:

Ostatnią ceną po której handlowano BNB jest 0,000165 BTC, poziom oporu to około 0,000169 BTC. Jeśli czujesz, że cena ma szanse przekroczyć poziom oporu, możesz ustawić zlecenie stop-limit tak, by rozpoczęła skup BNB od ceny 0,000170 BTC. Dzięki temu nie będziesz musiał ciągle sprawdzać rynku w oczekiwaniu na dogodną cenę.

Jak to zrobić? Wybierz polecenie “Stop-Limit”, następnie określ cenę “stop” na 0,000170BTC, “limit” na 0,000172BTC, ilość zaś na 10. Następnie kliknij “Buy BNB”, aby zlecić zamówienie.

Aby przejrzeć aktywne zlecenia przejdź do sekcji “open orders”.

Po wygaśnięciu bądź odrzuceniu zleceń możesz przejrzeć je w zakładce “My 24h Order History”.