PKO BP i Coinfirm wspólnie wdrażają technologię blockchain

5993
PKO BP i Coinfirm wspólnie wdrażają technologię blockchain
  • PKO Bank Polski oraz startup Coinfirm podpisały umowę o współpracy.
  • PKO BP jest pierwszą polską instytucją finansową, która rozpoczęła wdrażanie technologii blockchain.
  • Łańcuch bloków platformy Trudatum posłuży do weryfikacji autentyczności dokumentów bankowych.

Polsko-brytyjskie przedsiębiorstwo Coinfirm rozwijało swój projekt w ramach akceleratora dla startupów „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”. Opracowana została technologia, która ma pomóc dostosować łańcuch bloków do potrzeb tradycyjnej bankowości.

Firmy podpisały umowę o współpracy, na mocy której fintech został zaangażowany w proces wdrażania technologii blockchain w systemie bankowym. Wstępnie ma służyć ona do potwierdzania autentyczności dokumentów udostępnianych klientom, w tym regulaminów oraz taryf opłat i prowizji.

Anna Streżyńska, prezes MC2 Solutions, wyjaśnia dlaczego banki zainteresowały się wdrożeniem blockchainu w celu weryfikacji dokumentów bankowych:

„Dotychczas najprostszym rozwiązaniem wydawało się informowanie klientów o nowych zapisach w dokumentach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub publikowanie ich na stronach internetowych czy w systemach bankowości elektronicznej — do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że takie formy komunikacji nie spełniają podstawowych wymogów  >>trwałego nośnika<<, ponieważ dają możliwość modyfikacji lub usunięcia zapisanych wcześniej danych. W tej sprawie postępowanie prowadzi już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sektor bankowy — wspierany w tym przez Związek Banków Polskich czy Krajową Izbę Rozliczeniową — szuka więc technologicznych sposobów zaradzenia problemowi. I testuje różne rozwiązania, w tym technologię blockchain.”

Dla PKO BP korzystanie z blockchainu oznacza również ogromne oszczędności. Przykładowo: wysyłka nowego regulaminu w formie papierowej kosztuje kilkunastokrotnie więcej niż cena zapisu dokumentu na publicznym łańcuchu bloków. Przy 9 milionach obsługiwanych przez bank klientów zaoszczędzona zostaje istotna kwota.

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, podpisana umowa o współpracy jest kolejnym etapem realizacji cyfrowej strategii banku. Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO BP, poinformował, iż bank będzie szukać kolejnych zastosowań dla technologii blockchain takich jak tworzenie nowych modeli biznesowych, zawiązywanie konsorcjów międzybankowych i inicjowanie zmian prawnych przyspieszających postęp technologiczny w krajowej bankowości.  Pawlicki dodaje:

„Blockchain może znacząco ułatwić współpracę B2B czy zwiększyć bezpieczeństwo handlu w e-commerce. Technologia pozwala na błyskawiczne potwierdzenie dokonania transakcji, jeszcze zanim pieniądze od kontrahenta zostaną zaksięgowane na koncie odbiorcy, co w przypadku handlu międzynarodowego może potrwać nawet do kilku dni.”

Jak wyjaśnił bank, blockchainowa platforma Trudatum udoskonala rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu. Komunikat podaje:

„Technologia, którą bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików. Pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu („hasz”) podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji.”

Pawlicki oznajmił, iż PKO BP jest w posiadaniu gotowego rozwiązania, którego skuteczność została potwierdzona przez szereg testów na prywatnym i publicznym blockchainie. Bank planuje wdrożenie platformy Trudatum do obsługi klienta w nadchodzących kwartałach.