Te kraje mają sprzyjające kryptowalutom systemy podatkowe

1012
Te kraje mają sprzyjające kryptowalutom systemy podatkowe

Coraz więcej państw zaczyna wprowadzać jakąś formę opodatkowania handlu kryptowalutami. Niektóre kraje decydują się stymulować rozwój kryptobiznesu poprzez różne zachęty finansowe. Na świecie wciąż znaleźć można kilka państw, których system podatkowy sprzyja kryptowalutom.

Zwolnienia podatkowe

Niemcy, główny motor europejskiej gospodarki, były jak dotąd dość ostrożne w kwestii opodatkowania kryptowalut. W zeszłym miesiącu federalne ministerstwo finansów wydało rozporządzenie, w którym Bitcoin traktowany jest jak waluta. Republika Federalna Niemiec nie planuje więc opodatkowania transakcji zamiany bitcoinów na euro. Zakupy za pomocą bitcoina będą, jak wszystkie inne, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Żadna dodatkowa danina nie będzie jednak nakładana na długoterminowe inwestycje w kryptowaluty. Jeżeli trader sprzeda bitcoiny po ponad roku od chwili ich nabycia, ewentualny zysk będzie zwolniony od podatku. To samo dotyczy rocznych zysków nieprzekraczających 600 euro.

Zyski kapitałowe indywidualnych kryptoinwestorów nie podlegają opodatkowaniu w Słowenii. Rezydenci tego kraju nie muszą zgłaszać zysków z handlu kryptowalutami w swoich oświadczeniach podatkowych. Jednakże prywatne osoby, które uzyskają wynagrodzenie lub dochód w kryptowalucie zobowiązane są do ujawnienia cyfrowych pieniędzy i odprowadzenia od nich zwykłego podatku dochodowego. Słowenia stosuje progresywną skalę podatkową: od stawki 16-procentowej do zysków poniżej 8 tysięcy euro rocznie, do 50% od dochodów powyżej progu 70 tysięcy euro.

Fiskus w Danii oświadczył, że firmy z sektora technologiczno-finansowego powinny płacić podatki tak jak każde inne. Z drugiej strony, indywidualni kryptoinwestorzy nie muszą odprowadzać podatków od swoich zysków.

Środowisko przyjazne dla prywatnych i korporacyjnych kryptoinwestorów stworzyła również Białoruś. W marcu zalegalizowano tam kopanie, emisję i handel kryptowalutami. Mocą prezydenckiego dekretu na wszelki dochód z kryptobiznesu zwolniono również na najbliższe pięć lat z podatku.

Zyski od transakcji w kryptowalutach wciąż nie są opodatkowane w Korei Południowej. Koreańskie ministerstwo finansów i organy nadzoru finansowego pracują jednak nad stworzeniem nowych przepisów, które prawdopodobnie zmienią tę sytuację. Według oficjalnych źródeł, nowa przepisu podatkowe mają powstać w pierwszej połowie bieżącego roku, nie podano jednak żadnych konkretnych dat.

Inwestycja w Bitcoina może być sposobem na uniknięcie podatków również w Singapurze. Cyfrowe coiny nie są tam uznawane ani za towary, ani za waluty. Z powodu braku kategorii prawnej, pod którą można by je podciągnąć, indywidualne dochody z inwestycji w kryptowaluty nie podlegają więc opodatkowaniu. Handlujące kryptowalutami firmy muszą jednak od swoich zysków zapłacić podatek.

Niespójne przepisy są powszechnym problemem kryptopodatków

Wiele porządków prawnych wciąż musi jeszcze uaktualnić swoje przepisy podatkowe tak, aby uwzględniały one kryptowaluty. Obecne przepisy rządzące opodatkowaniem kryptodziałalności są często niespójne i różnią się znacznie nawet pomiędzy krajami działającymi w ramach wspólnot. Przykładowo w Unii Europejskiej stawki podatku dochodowego od zysków z handlu kryptowalutami mogą wynosić od zera do 50%.

Innym przykładem jest Eurazjatycka Unia Gospodarcza – podczas gdy wchodząca w jej skład Białoruś zwalnia kryptobiznes z opodatkowania, Rosja pobiera 13-procentowy podatek od przychodów indywidualnych i 24-procentowy podatek od zysków przedsiębiorstw.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych również jest skomplikowana. Niektóre stany podjęły kroki w kierunku stworzenia środowiska sprzyjającego kryptowalutom – przykładowo w Wyoming przegłosowano ustawę zwalniającą kryptowaluty z podatku majątkowego. Dwa inne stany – Arizona i Georgia – chcą dopuścić możliwość rozliczania podatku w bitcoinach.